top of page

De school als toegangspoort tot de wereld

Groeien naar ware ontmoeting met respect voor ieders eigenheid

Een blik achter de schermen

 

Het secretariaat is het administratief zenuwcentrum van de school.

Als ouder kan je er met je vragen of boodschappen terecht. 

 

Het onthaal is open op:

maandag, dinsdag van 8u tot 9u30.

woensdag: 8u tot 12u20

donderdag en vrijdag van 8u tot 9u30

tel:r 09/234.39.08

email: info@deteunisbloem.be

De directie, staat ook open voor vragen van ouders, zowel van pedagogische als niet-pedagogische aard.

deschool_foto.jpg

De weekberichten als venster op de school

Weekberichten: één keer in om de 14 dagen, op vrijdag, krijgt u via mail een weekbericht. Daarin staan de mededelingen en vragen vanuit het lerarencollege, de schoolleiding en werkgroepen.. Je vindt er ook een agenda met de data van ouderavonden, lezingen, vrije dagen, etc. De ouders kunnen er berichtjes, zoekertjes,… in kwijt.

De school als ontmoetingsplaats

De ouders kunnen elkaar ontmoeten in een polyvalente ruimte, voor informeel contact, vergaderingen en overleg.

 

Onderhoud en poetsen: Hatice, onze poetsvrouw poetst de gemeenschappelijke lokalen, zoals de permanentie, de taakklas, de turnzaal, de toiletten, enz. Voor de wekelijkse onderhoudsbeurt van de klassen zorgen de ouders. In het begin van het schooljaar worden daarvoor poetslijsten opgemaakt. Enerzijds is dit een kostenbesparing voor de school. Anderzijds krijg je een mooie gelegenheid om de ruimte waar je kind dagelijks leeft en les krijgt, zelf rustig te verkennen.

 

Namiddagklas: Rusten vinden we heel belangrijk voor kleine kinderen. Daarom gaan de jongste kleuters naar de rustklas in de namiddag. Meerdere ouders komen ook de peuters 's middags al ophalen.

Opvangmogelijkheden binnen de school

Voor- en Naschoolse opvang: elke dag, behalve op woensdag, is er op onze school betaalde opvang. De naschoolse opvang start om 15u30 tot 18u. De kinderen worden opgevangen door een team van kinderverzorgers.

Meer weten?

Contacteer ons telefonisch of via het contactformulier op de site.

Informatie over inschrijvingen kun je vinden op de pagina inschrijvingen. 

bottom of page