top of page

Bloeien vanuit je unieke zelf

Vanuit geborgenheid en warmte naar een open blik op de wereld

 

De school tracht kinderen zo breed mogelijk te begeleiden in hun cognitieve, emotionele en creatieve ontwikkeling.

 

Daarop baseert de school zich op de ontwikkelingspedagogie van R. Steiner.

Keuzes: - inzetten op een zintuiglijke belevingswereld van uit een warme omgeving en de lokroep van het buitenleven

            - spel en beweging in de kleuterklassen,  bewegingsonderwijs in de eerste graad van de lagere school

            - veel aandacht voor de muzische, creatieve vakken

            - een solide basis voor taal, rekenen en vreemde talen

            - verhalen als fundament van een cultuur in beweging

          

            

bottom of page