top of page

Leren en groeien

Respect voor het individu binnen het kader van de wereld

Over de steinerschool

In een steinerschool, genoemd naar grondlegger Rudolf Steiner (1861-1925), wordt les gegeven op basis van de steinerpedagogie. Het steineronderwijs maakt deel uit van een internationale schoolbeweging en omvat scholen voor basisonderwijs en secundair onderwijs.

Steinerscholen worden ingedeeld in: peuter/kleuterschool (3 tot 6 jaar), onderbouw (6 tot 12 jaar, klas 1 t/m 6) en bovenbouw (12 tot 18 jaar, klas 7 t/m 12). De klassen 7 en 8 worden ook wel middenbouw genoemd. In 2020 waren er 2000 steinerscholen in 75 landen.[1] In België vallen de steinerscholen onder het methodeonderwijs en worden de richtingen 'Steinerpedagogie' (ASO, TSO en 'Duurzaam Wonen' (BSO) aangeboden.

De leerkracht binnen de school

De leerkracht geniet een bepaalde vrijheid om in de klas binnen de grenzen van het pedagogisch project een eigen weg te gaan. Om zich te kunnen verbinden met de kinderen in zijn/haar klas en om die verbinding tijdens het lesgeven vorm te geven, heeft de leerkracht voldoende 'ruimte' nodig.

Hij/zij  moet de kinderen vrij tegemoet kunnen treden en zijn/haar creativiteit kunnen inzetten.

De kinderen blijven in de kleuterklas 3 jaar bij dezelfde leerkracht en in de lagere school (zo mogelijk) zes jaar, waardoor een hechte vertrouwensband kan groeien. Dat is ook zo voor de ouders. De ouders en de leerkracht werken samen aan de ontwikkeling van het kind.

deschool_foto.jpg

De ouders als steunende kracht

In elke klas zijn er regelmatig ouderavonden. Meester of juf vertelt over de klas en legt uit waarom en hoe hij/zij bepaalde dingen doet of juist niet doet. Ook ouders kunnen vragen stellen over de specifieke aanpak in de klas of de pedagogie in het algemeen en vertellen hoe zij hun kind ervaren. Zo kan een vruchtbaar gesprek ontstaan waarin ouders en leerkracht van elkaar leren. De ouderavond is ook het moment om praktische zaken te regelen, zoals vervoer, uitstappen, voorbereiding van feesten of mededelingen. 

Meer weten?

Contacteer ons telefonisch of via het contactformulier op de site.

Informatie over inschrijvingen kun je vinden op de pagina inschrijvingen. 

bottom of page