top of page

De lagere school

Uitdrukken wie je bent met een open blik op de wereld

Ontdekken van de wereld

Een eersteklasser is klaar om ook dat andere deel van de wereld te ontdekken. Voor het eerst komt er expliciet aandacht voor het cognitieve aspect.  Ook in de lagere school besteden we veel aandacht aan beweging en ritme. Het natuurlijke ritme van de seizoenen en de jaarfeesten krijgt nog steeds een centrale plek.

Verbinden met de omgeving

De kinderen leren zich nu te verbinden met wat hun omgeving hen aanbiedt. Ze leren jaar na jaar hoe de wereld in elkaar zit.

Hoe kun je de aardrijkskunde van de wereld beter begrijpen en opnemen dan door zelf een wereldbol te maken? Je kunt een plant nauwkeuriger bekijken als je ‘m zelf hebt gedroogd, en er vervolgens een tekening van maakt. Op die manier is leren iets dat niet enkel met ons hoofd gebeurt. 

Het systeem van het periodeonderwijs biedt hiervoor een kader. Wanneer je gedurende drie tot vier weken intensief met eenzelfde onderwerp aan de slag gaat kun je er dieper op in gaan. De verbinding wordt sterker.

20170602-047.jpg
deschool_foto.jpg

Kunstzinnige vakken

Wanneer het goed is vinden we in alle lessen kunstzinnigheid terug. Maar in de muzische vakken is sowieso creatieve- en wilsopvoeding een uitgangspunt.

 

Schilderen, vormtekenen, tekenen, boetseren, handwerk, houtbewerking, workshops...

Naast deze meer kunstzinnige vakken zijn vooral de verhalen een rode draad doorheen de onderbouw. Elke klas heeft z’n eigen verhaalstof en ondersteunt als het ware de ontwikkeling van de kinderen.

               - sprookjes in klas 1

               - fabels en legenden in klas 2

               - Het Oude Testament in klas 3

               - De Noorse Edda in klas 4

               - Wereldverhalen en Griekse mythen in klas 5

               - Romeinse Mythe en middeleeuwse sagen in klas 6

Het leerplan Cultuurbeschouwing vind je hier.

bottom of page